Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Wnioski:

Nazwa sprawy: Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1741)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 1282)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9 Urząd Stanu Cywilnego Sochocin, ul. Guzikarzy 8a, Tel. 23 661 80 01, 661 80 13, 661 8025 w. 35

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

V. Wymagane załączniki

Do wglądu

Dowód osobisty wnioskodawcy

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłata skarbowa:

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22 zł

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym 22 zł.

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł

- zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku

26 zł

- zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 26 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

O dokumenty mogą się ubiegać:

- osoby których akt dotycz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w danej sprawie interes prawny

Pokaż metkę
Nazwa
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
16 marca 2020
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin