Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za…

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Wnioski:

Nazwa sprawy: Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 ,poz. 1071 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 1282)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9 Urząd Stanu Cywilnego Sochocin, ul. Guzikarzy 8a, Tel. 23 661 80 01, 661 80 13, 661 8025 w. 35

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. Dokument stanowiący podstawę do wpisania aktu (oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego)

V. Wymagane załączniki

Do wglądu

Dowód osobisty wnioskodawcy

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 50 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

IX. Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji odmownej odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na pobyt stały w gminie Sochocin.

Pokaż metkę
Nazwa
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 marca 2013
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin