Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Wnioski:

Nazwa sprawy: Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 ,poz. 1071 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 1282)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9 Urząd Stanu Cywilnego Sochocin, ul. Guzikarzy 8a, Tel. 23 661 80 01, 661 80 13, 661 8025 w. 35

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Dokument stwierdzający podstawę do sprostowania aktu (poprzedni odpis zupełny aktu stanu cywilnego)

V. Wymagane załączniki

Do wglądu

Dowód osobisty wnioskodawcy

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 39 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

IX. Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji odmownej odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu który wydał decyzję do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Sprostowanie oczywistego błędu następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Podstawą sprostowania aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa rodziców.

Podstawą sprostowania aktu małżeństwa jest akt urodzenia małżonków

Podstawą sprostowania aktu zgonu jest akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku kawalera, panny akt urodzenia).

Pokaż metkę
Nazwa
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 marca 2013
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
5 marca 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
5 marca 2013
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin