Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich…

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Wnioski:

KARTA SPRAWY

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

RODZAJ SPRAWY: Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31)

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Tel. 23/ 661-80-01 wew. 30

III. Wymagane dokumenty:

Wniosek – Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

IV. Opłaty skarbowe:

Nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy:

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie informacji.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

Ø Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Ø Listem na adres Urzędu Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

VIII. Informacje:

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w formie informacji, którą sporządza w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz informacji w formie pisemnej przedkłada się wojewodzie (a w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami z terenu Gminy Sochocin informację należy przedłożyć Wójtowi Gminy Sochocin), a drugi egzemplarz informacji przechowuje właściciel, zarządca lub użytkownik przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Pokaż metkę
Nazwa
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko - Ruszkowska
Data wytworzenia
6 października 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 października 2017
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko - Ruszkowska
Data wytworzenia
6 października 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 października 2017
Nazwa
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Barbara Soćko - Ruszkowska
Data wytworzenia
6 października 2017
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
6 października 2017
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin