Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocinego pracownika. • Wszystkie • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Wszystkie » Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocinego pracownika.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocinego pracownika.

Wnioski:
Pokaż metkę
Nazwa
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocinego pracownika.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 września 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
4 listopada 2021
Nazwa
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 września 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
17 sierpnia 2017
Nazwa
Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Monika Romatowska
Data wytworzenia
11 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 września 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
4 listopada 2021
Nazwa
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 września 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
1 lutego 2021
Nazwa
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 września 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 września 2015
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
17 sierpnia 2017
Nazwa
Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
9 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 września 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Oświadczenie rzemieślnika
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
9 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 września 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
190514 Młodociani_dofinansowanie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Dawid Opasiński
Data wytworzenia
9 września 2019
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 września 2019
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
5 stycznia 2021
Nazwa
Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Monika Romatowska
Data wytworzenia
4 listopada 2021
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
4 listopada 2021
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin