Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej • Podatki i finanse • Rodzaje spraw • Procedury i wnioski • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Procedury i wnioski » Rodzaje spraw » Podatki i finanse » Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, osób…

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Wnioski:
Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

I. Podstawa prawna:

Artykuł 9 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016r. , poz. 716 ze zm.)


II. Sprawę rozpatruje:
Wydział Finansów i Budżetu Gminy

III. Wymagane dokumenty:
Osoby fizyczne i osoby prawne:
• deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1
• załącznik do deklaracji DT-1- DT-1/A

IV. Opłaty skarbowe:
Brak.

V. Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. Forma załatwienia sprawy:
Osoby fizyczne i osoby prawne:
Określenie wysokości zobowiązania podatkowego na podstawie złożonej deklaracji.
W przypadku nie złożenia deklaracji wszczęcie postępowania podatkowego oraz wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:
• Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, Wydział Finansów i Budżetu Gminy, pokój nr 13.
• strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa1 – opłata skarbowa 17,00 zł,
• Listem na adres Urzędu Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, Wydział Finansów i Budżetu Gminy.

1 - zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
Wydział Finansów i Budżetu Gminy pokój nr 13.
tel: 23-661-80-01 wew.31
Pokaż metkę
Nazwa
Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
11 stycznia 2021
Nazwa
Deklaracja na podatek od środków transportowych.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
12 marca 2020
Nazwa
Załącznik do dekalracji DT-1.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2015
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2015
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
12 marca 2020
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin