Zgłoszenie zamiaru skorzystania z darmowego transportu do lokalu wyborczego na terenie Miasta i Gminy Sochocin • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Zarządzone na dzień 15 pażdziernika 2023 r. • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Zarządzone na dzień 15 pażdziernika… » Zgłoszenie zamiaru skorzystania z darmowego transportu do lokalu…

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z darmowego transportu do lokalu wyborczego na terenie Miasta i Gminy Sochocin

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin informuje, że w Wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2. miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3. lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego „dalej transportem powrotnym”

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenie może być dokonane:

- ustnie w godzinach pracy urzędu

- pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

- w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki E-PUAP lub e-mail,

najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu glosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (tj. do 12 października). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Formularz zgłoszenia dostępny jest poniżej, oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok. nr 18.

Informacji w sprawie udziela Pani Sylwia Pepłońska – Kierownik Wydziału Organizacyjnego nr. tel. 602 232 527 i (23) 6618001 wew. 23

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
28 września 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
28 września 2023
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
29 września 2023
Nazwa pliku
Zgłoszenie zamiary skorzystania z darmowego transportu do lokalu wyborczego na terenie Miasta i Gminy Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
28 września 2023
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
28 września 2023
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
28 września 2023
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin