Zgłaszanie list kandydatów na radnych. • Wybory Samorządowe 2018 • e-urzad • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » e-urzad » Wybory Samorządowe 2018 » Zgłaszanie list kandydatów na radnych.
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 sierpnia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 sierpnia 2018
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
30 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin / rad miejskich / rad miast w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 paździer
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
31 sierpnia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
31 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
31 sierpnia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
31 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Wykaz podpisów poparcia dla listy kandydatów na radnych
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
31 sierpnia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
31 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
31 sierpnia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
31 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Oświadczenie lustracyjne
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
31 sierpnia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
31 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
31 sierpnia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
31 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
31 sierpnia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
31 sierpnia 2018
Nazwa pliku
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
30 sierpnia 2018
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
30 sierpnia 2018
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin