Wybory Samorządowe w 2024 roku • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Wybory Samorządowe w 2024 roku

Wybory Samorządowe w 2024 roku

Postanowienie nr 229/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Sochocinie.


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia … kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia … kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego (pdf, 208.68 KB)


Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.


Informacja o składzie obwodowej komisji wyborczych nr 1 w Sochocinie po zmianach.


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Sochocin


INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN W SPRAWIE ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W DNIU WYBORÓW PONOWNE GŁOSOWANIE - 21 KWIETNIA 2024 r

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców

Załącznik


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego


Pokwitowanie odbioru dokumentów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 7 kwietnia 2024 roku

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.


Uchwała Nr 173/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.INFORMACJA O SZKOLENIU DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Dnia 2 kwietnia 2024r. (wtorek) o godzinie 14:00 w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin odbędzie się szkolenie dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.


Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 18 marca 2024 r, o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 18 marca 2024 r, o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sochocinie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sochocinie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie z dnia 15 marca 2024 r. o losowaniu numerów dla komitetów wyborczych zgłaszających kandydatów do Rady Miejskiej w Sochocinie

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie z dnia 15 marca 2024 r. o losowaniu numerów dla komitetów wyborczych zgłaszających kandydatów do Rady Miejskiej w Sochocinie


Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Informujemy, że zgodnie z Postanowieniem Nr 140/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Sochocin odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin - Sala Konferencyjna w terminie 19 marca 2024 r. o godz. 14:00


Postanowienie nr 139/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 139/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Postanowienie nr 140/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 140/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku na obszarze właściwości terytorialnej tj. powiatu ciechanowskiego i płońskiego


Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin w sprawie organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów - 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin w sprawie organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów - 7 kwietnia 2024 r (pdf, 454.71 KB)


Bezpłatny transport do lokalu wyborczego wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.


Zgłoszenie zamiaru skorzystania z darmowego transportu do lokalu wyborczego na terenie Miasta i Gminy Sochocin, zorganizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku dla wyborców z niepełnosprawnościami oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.


Informacja - Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborcówObwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Sochocin z dnia 4 marca 2024 roku


Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych


Postanowienie nr 149/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie SochocinWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania


Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie z dnia 26 lutego 2024 roku Powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej

Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie odbędzie się 26 lutego 2024 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin.


Postanowienie nr 122/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 122/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (pdf, 336.96 KB)


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta I Gminy Sochocin z dnia 6 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie w wyborach do Rady Miejskiej w Sochocinie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta I Gminy Sochocin z dnia 6 lutego 2024 r.


Zarządzenie nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Sochocin odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczychWybory samorządowe 2024

Głosowanie odbędzie się 7 kwietnia 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00
  • Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej: Link do serwisu PKW
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: Link do Rozporządzenia


Kalendarz wyborczy

Link do kalendarza wyborczego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 30 stycznia 2024 r.


Informacje jak tworzyć komitet wyborczy, zgłaszać kandydatów na radnych, wójtów itp.

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci dostępne są informacje dotyczące zasad tworzenia komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów na radnych, wójtów itp. w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i przesydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.Liczba radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 stycznia 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 stycznia 2024
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
25 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Postanowienie nr 229/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Sochocinie.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
25 kwietnia 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
25 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 kwietnia 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Informacja o składzie obwodowej komisji wyborczych nr 1 w Sochocinie po zmianach.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 kwietnia 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 kwietnia 2024
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
16 kwietnia 2024
Nazwa pliku
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 kwietnia 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 kwietnia 2024
Nazwa pliku
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN W SPRAWIE ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W DNIU WYBORÓW PONOWNE GŁOSOWANIE - 21 KWIETNIA 2024 r
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 kwietnia 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
16 kwietnia 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
16 kwietnia 2024
Nazwa pliku
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
10 kwietnia 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
10 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Postanowienie nr 123/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
26 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 lutego 2024
Nazwa pliku
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
10 kwietnia 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
10 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
8 kwietnia 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
8 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 marca 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 marca 2024
Nazwa pliku
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 marca 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 marca 2024
Nazwa pliku
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sochocinie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 marca 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 marca 2024
Nazwa pliku
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sochocinie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
18 marca 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
18 marca 2024
Nazwa pliku
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
PKW
Data wytworzenia
21 lutego 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 lutego 2024
Nazwa pliku
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
PKW
Data wytworzenia
21 lutego 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
21 lutego 2024
Nazwa pliku
ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 stycznia 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 stycznia 2024
Nazwa pliku
Załącznik
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
19 stycznia 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
19 stycznia 2024
Nazwa pliku
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 30 stycznia 2024 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
6 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
6 lutego 2024
Nazwa pliku
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta I Gminy Sochocin z dnia 6 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie w wyborach do Rady Miej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
6 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
6 lutego 2024
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
6 lutego 2024
Nazwa pliku
Postanowienie nr 122/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
26 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 lutego 2024
Nazwa pliku
Postanowienie nr 123/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
26 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
26 lutego 2024
Nazwa pliku
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie z dnia 26 lutego 2024 roku Powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
27 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
27 lutego 2024
Nazwa pliku
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Monika Wojkowska
Data wytworzenia
27 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
27 lutego 2024
Nazwa pliku
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Monika Wojkowska
Data wytworzenia
27 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
27 lutego 2024
Nazwa pliku
Informacja pełnomocnictwo
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Monika Wojkowska
Data wytworzenia
27 lutego 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
27 lutego 2024
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna CRW
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
28 lutego 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
28 lutego 2024
Informację zmienił
Kamil Dąbrowski
Data ostatniej zmiany
28 lutego 2024
Nazwa pliku
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie z dnia 28 lutego 2024 roku Powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
28 lutego 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
28 lutego 2024
Nazwa pliku
Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
28 lutego 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
28 lutego 2024
Nazwa pliku
Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
4 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 marca 2024
Nazwa pliku
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Sochocin z dnia 4 marca 2024 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
4 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
4 marca 2024
Nazwa pliku
Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 11 marca 2024r. dotycząca przeprowadzenia losowania w komisjach wyborczych.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
11 marca 2024
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
11 marca 2024
Nazwa pliku
Bezpłatny transport do lokalu wyborczego wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
12 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
12 marca 2024
Nazwa pliku
Informacja - Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
12 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
12 marca 2024
Nazwa pliku
Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku na obszarze właściwości terytorialnej tj. powiatu cie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
13 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
13 marca 2024
Nazwa pliku
Postanowienie nr 139/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
15 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 marca 2024
Nazwa pliku
Postanowienie nr 140/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
15 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 marca 2024
Nazwa pliku
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sochocinie z dnia 15 marca 2024 r. o losowaniu numerów dla komitetów wyborczych zgłaszających kandydatów do Rady Miejskiej w Sochocinie
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
15 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
15 marca 2024
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
15 marca 2024
Nazwa pliku
Zgłoszenie zamiaru skorzystania z darmowego transportu do lokalu wyborczego na terenie Miasta i Gminy Sochocin, zorganizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
19 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
19 marca 2024
Nazwa pliku
Postanowienie nr 149/2024 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Sochocin
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
21 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 marca 2024
Nazwa pliku
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin w sprawie organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów - 7 kwietnia 2024 r
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Sylwia Pepłońska
Data wytworzenia
21 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 marca 2024
Nazwa pliku
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 18 marca 2024 r, o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
21 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
21 marca 2024
Nazwa pliku
Uchwała Nr 173/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
27 marca 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
27 marca 2024
Nazwa pliku
Pokwitowanie odbioru dokumentów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 7 kwietnia 2024 roku
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
9 kwietnia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
9 kwietnia 2024
Nazwa pliku
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia … kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Marzanna Kucharzak
Data wytworzenia
23 kwietnia 2024
Informację opublikował
Dawid Opasiński
Data publikacji
23 kwietnia 2024
Informację zmienił
Dawid Opasiński
Data ostatniej zmiany
23 kwietnia 2024
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin