Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionych w BIP • Do pobrania • BiP - Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Kontrast Czcionka: AAA
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Strona główna » Do pobrania » Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionych w BIP

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionych w BIP

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej gminy SOCHOCIN , są udostępniane na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Dokumenty nie wymagające wyszukiwania, które mogą być udostępniane niezwłocznie, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Udostępniane są wszystkie informacje publiczne z wyłączeniem:
  • dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11 poz. 95 z późniejszymi zmianami),
  • dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną,
  • dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych,
  • dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy,
  • akt osobowych pracowników, list płac i innych dokumentów pracowniczych - z wyjątkiem płac osób zajmujących funkcje publiczne,
  • dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 kwietnia 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 kwietnia 2013
Nazwa pliku
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Podmiot publikujący
Urząd Miasta i Gminy Sochocin
Informację wytworzył
Kamil Dąbrowski
Data wytworzenia
22 kwietnia 2013
Informację opublikował
Kamil Dąbrowski
Data publikacji
22 kwietnia 2013
Copyright © 2021 Urząd Miasta i Gminy Sochocin